Mijn foto
Geboren in 1960 te Delft. Woont en werkt sinds 1973 in Maastricht. 1978-1983: Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten Maastricht (Monumentale vormgeving); 1983-1986: Tehatex (1e gr docentenopleiding), scriptie "Is de bauhauspedagogie nog actueel?"; sinds 1991: docent kunsttheorie; 2003-2008: opleidingscoördinator propedeusefase ABKM; sinds 2008: opleidingscoördinator autonome beeldende kunst ABKM; sinds 2009: onderzoeker lectoraat autonomie & openbaarheid in de kunsten - "See what happens" onderzoek naar de werking van Non Places als metafoor voor innovatie in het Maastrichtse beeldend kunstonderwijs; 2011: medeoprichter open source urban campus - O.S.U.C; Beeldend kunstenaar, werkt samen met Tineke Kambier (fotograaf).

maandag 15 augustus 2011

OPEN SOURCE URBAN CAMPUS - O.S.U.C.

Een van de concrete voorstellen die inmiddels uit het onderzoek naar de werking van Non Places als metafoor voor innovatie in het beeldende kunstonderwijs in Maastricht zijn voortgekomen, is de realisatie van een Open Source Urban Campus – O.S.U.C. in de regio Maastricht / Heerlen. In oktober 2011 zal de pilot plaats vinden en in de zomer van 2012 zal het eerste officiële traject in gang worden gezet.

Kerngedachte van de O.S.U.C. is de noodzaak van positionering. Let’s talk about reality is een uitnodiging om de vele vragen naar de positionering van artistieke praktijken in een complexe sociaal-politieke werkelijkheid aan de orde te stellen en tot nieuwe opties door te dringen. Daarnaast is het een oproep om kritisch onderzoek te doen naar de vraag wat een artistieke praktijk eigenlijk is, en naar de mogelijke relaties tussen de verschillende artistieke praktijken, verschillende contexten van kennisoverdracht en curatorial practices.
Een tijdelijke situatie waarin weinig tot niets van tevoren is georganiseerd lijkt de beste condities te bieden om de uitdaging aan te gaan en daadwerkelijk tot uitspraken te komen die van tevoren niet konden worden bedacht. Zo bezien krijgt educatie haar letterlijke betekenis weer terug, namelijk die van ‘bloot stellen aan’.
http://www.osuc.org/Geen opmerkingen:

Een reactie posten